Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański jest samorządową instytucją kultury.

Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, artystyczne i czytelnicze mieszkańców gminy Pruszcz Gdański oraz uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej. Szczegółowy zakres działalności placówki określa STATUT.

W strukturze OKSiBP funkcjonują również nowoczesna Mediateka i filia Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 6A w Straszynie oraz filia Biblioteki Publicznej w Wiślinie.

OKSIBP1
OKSIBP2
OKSIBP3
OKSIBP4
OKSIBP5
OKSIBP6
OKSIBP7
OKSIBP8
OKSIBP9