Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Sto tysięcy złotych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 roku otrzymał OKSiBP, jako beneficjent konkursu BLISKO – Biblioteka ⋅ Lokalność ⋅ Inicjatywy ⋅ Społeczność ⋅ Kooperacja ⋅ Oddolność. To grant na zadanie pod hasłem „Kierunek - Kulturalne Żuławy”, którego wartość ogółem wynosi 112 000 zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2022/23.

Celem projektu przygotowanego i prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański jest wzmocnienie roli biblioteki, jako „trzeciego miejsca” - jednoczącego lokalną społeczność poprzez wspólnie podejmowane działań kulturalno-społecznych, przyczyniających się do aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

„Kierunek - Kulturalne Żuławy. Kreowanie i realizowanie partnerskich działań kulturalno-społecznych” to pełny tytuł zwycięskiego projektu naszej biblioteki. I już ta nazwa wskazuje miejsce jego realizacji. Działania zostały skoncentrowane wokół filii bibliotecznej w Wiślinie. Obiekt jest obecnie remontowany, dlatego tymczasowo filia została przeniesiona do świetlicy wiejskiej. Sam projekt został oparty o partnerstwa lokalne i ma charakter edukacyjno-animacyjny.

W pierwszym roku trwania projektu przeprowadzona została Diagnoza potrzeb kulturotwórczych w żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański. Pracownicy OKSiBP oraz partnerzy zaangażowani w projekt uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku. W ramach działań animacyjnych młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wiślinie, przy merytorycznym wsparciu Jerzego Kornackiego - miłośnika i znawcy lokalnej historii - opracowała quest, czyli grę terenową

Podczas warsztatów fotograficznych pod hasłem „Utrwalić zanim zniknie”, powstała seria zdjęć dokumentujących starą lokalną zabudowę, krajobraz, intrygujące zakątki czy unikatowe detale architektoniczne. Działania te zwieńczyła wystawa powarsztatowa, prezentowana m.in. w świetlicy w Lędowie i Mediatece w Straszynie.

Ponadto, 13 października 2022, w ramach wydarzenia „Dzień z biblioteką na Żuławach” odbyły się zajęcia o tematyce żuławskiej dla najmłodszych uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach kreatywnych. Młodzież z bibliotekarkami i Ochotniczą Strażą Pożarną uczestniczyła w podchodach „Z Hobbitem na Żuławach”, zakończonych ogniskiem. Po południu Koło Gospodyń Wiejskich z Wiśliny, podczas warsztatów kulinarnych przygotowało potrawy inspirowane dawną kuchnią charakterystyczną dla tych okolic i książką „Kulinaria żuławskie” Artura Wasielewskiego. Autor, który poprowadził warsztaty kulinarne, był też jednym z gości „Wieczoru z biblioteką na Żuławach” - otwartego spotkania dla mieszkańców, zorganizowanego w świetlicy w Lędowie. Uczestnicy rozmawiali m.in. o regionie i degustowali specjały z pięknie udekorowanego stołu. Tego wieczoru odbył się również pokaz filmu „Legendy żuławskie” oraz prezentacja wystawy „Utrwalić zanim zniknie”.

Drugi rok działań w projekcie „Kierunek Kulturalne Żuławy” to wzmocnienie kompetencji pracowników biblioteki publicznej i sieciowania z bibliotekami szkolnymi Gminy Pruszcz Gdański. Zorganizowane dwudniowe seminarium dla bibliotekarzy było poprzedzone wizytami w szkołach i przeprowadzeniem badaniem wśród pracowników bibliotek. Podobne działania przeprowadzono po seminarium, podczas którego panie wspólnie się szkoliły. Efektem tego działania jest dokument dostępny w pliku PDF:

Zorganizowany został konkurs inicjatyw lokalnych. W ramach inicjatyw oddolnych zostały zrealizowane cztery pomysły: Żuławska ekspresja – czyli kreatywne malowanie przystanku w Mokrym Dworze, Żuławska Noc Cudów – impreza rozrywkowa, z legendami, pieśniami i kinem plenerowym, Żuławska depresja, czyli edukacyjny quest o gospodarce wodnej na Żuławach dostępny na stronie questy.org.pl.

oraz Opowieści o Żuławach w Bibliotece na Żuławach – cykl spotkań autorskich.

Kolejnym działaniem realizowanym przez bibliotekarki z profesjonalnym wsparciem dziennikarskim, było nagranie wywiadów z najstarszymi mieszkankami żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański. Swoją historię opowiedziały mieszkanki Wiśliny – Barbara Wójcik, Franciszka Szumilak i Eryka Radzio, mieszkanka Przejazdowa – Kryspina Orlińska oraz mieszkanka Lędowa Kolonii – Cecylia Kucharska.

Nagrania są cyklicznie publikowane na kanale YouTube OKSiBP. Zostały również opublikowane na portalu zbioryspoleczne.pl prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta.

Zostały również zredagowane i opracowane w formie wywiadu spisanego, dostępnego w załączniku PDF:

Dzień z biblioteką – czyli poranek dla dzieci, popołudnie dla młodzieży a wieczór dla wszystkich. 26 października 2023 po raz kolejny wszystkie bibliotekarki przyjechały pracować w Wiślinie. Dzień zaczął się kreatywnymi zajęciami z modelowania domów podcieniowych – dzieci stworzyły piękne kreatywne prace przy wsparciu Marty Koperskiej-Kośmickiej, architektki i autorki książki o domach podcieniowych. Młodzież uczyła się notowania przez rysowanie. Odkrywała Żuławy, szkicując, rysując razem z Ziutką, czyli Anną Szczepkowską, znaną sketchnoterką. A wieczorem spotkaliśmy się, aby podziękować partnerom, inicjatorkom działań społecznych, podsumować działania projektowe. Spotkanie zaplanowane było w duchu Klubu prasy i książki, z okresu PRL. A inspiracją był wywiad z Barbarą Wójcik, wieloletnim pracownikiem klubu, który znajdował się w tym samym miejscu, w którym spędzaliśmy wieczór.

Jednym z elementów promocji czytelnictwa w ramach projektu było stworzenie fanpage'u na FB. Strona Biblioteki na Żuławach informuje o działaniach kulturalno-społecznych opartych na wspólnotowym działaniu mieszkańców żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański.

Partnerami w projekcie Kierunek Kulturalne Żuławy byli: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wiślinie, radny gminy Pruszcz Gdański Jerzy Kornacki, sołtys Mokrego Dworu Wiesław Zbroiński oraz sołtys Wiśliny Adam Wysocki.

Fotogaleria z wydarzenia Dzień z Biblioteką na Żuławach:

Goście
Młodzież przy ognisku w Lędowie.
Pokaz filmu
Stół przygotowany przez przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśliny w świetlicy w Lędowie.
Uczniowie szkoły w Wiślinie w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczniowie szkoły w Wiślinie w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczniowie szkoły w Wiślinie z wiatrakami wykonanymi w trakcie warsztatów twórczych w miejscowej bibliotece.
Uczestnicy warsztatów kulinarnych z Arturem Wasielewskim.
Wystawa fotograficzna„Utrwalić zanim zniknie” w świetlicy w Lędowie.
Plenerowa fotografia uczestników
Uczestnicy
Goście przy stole zastawionym żuławskimi specjałami.

Fotogaleria z wydarzenia Żuławska noc cudów:

BLISKO 800